รายการสินค้ายางนอกรถโฟล์คลิฟ

กลับไปหน้าหลัก

สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:aketire E-mail : theeak4@hotmail.com
ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
1
18X7-8 16 ใช้ยางใน 2400 ยางลมBKTครบชุด
500-8 8 ใช้ยางใน 1800 ยางลม
500-8 8 ใช้ยางใน 2500 ยางลมDunlopครบชุด
21X8-9 14 ใช้ยางใน 3400 ยางลมBKTครบชุด
600-9 10 ใช้ยางใน 2000 ยางลม (ยางใน450บาท ยางรอง250บาท)
600-9 10 ใช้ยางใน 4000 ยางลมDunlopครบชุด
650-10 10 ใช้ยางใน 2400 ยางลม (ยางใน500บาท ยางรอง250บาท)
650-10 10 ใช้ยางใน 4500 ยางลมDunlopครบชุด
700-12 12 ใช้ยางใน 3300 ยางลม (ยางใน550บาท ยางรอง250บาท)
700-12 12 ใช้ยางใน 5200 ยางลมDunlopครบชุด
550-15 8 ใช้ยางใน 4200 ยางลมDunlopครบชุด
700-15 12 ใช้ยางใน 2300 ยางลม
750-15 12 ใช้ยางใน 2500 ยางลม
8.15-15(28X9-15) 14 ใช้ยางใน 5800 ยางลมBKTครบชุด(อินเดีย)
8.15-15(28X9-15) 12 ใช้ยางใน 8200 ยางลมDunlopครบชุด
825-15(หนา) 14 ใช้ยางใน 4000 ยางลม
8.25-15 12 ใช้ยางใน 9500 ยางลมDunlopครบชุด
300-15 18 ใช้ยางใน 8200 ยางลมBKTครบชุด
300-15 20 ใช้ยางใน 10000 ยางลมBKTครบชุด
2
400-8 ไม่ใช้ยางใน 2700 ยางตัน(ยางจีน)
500-8 ไม่ใช้ยางใน 3000 ยางตัน(casumina)
18X7-8 ไม่ใช้ยางใน 4700 ยางตัน(ยางจีน)
21X8-9 ไม่ใช้ยางใน 6500 ยางตัน(ยางจีน)
600-9 ไม่ใช้ยางใน 4000 ยางตัน(casumina)
650-10 ไม่ใช้ยางใน 5000 ยางตัน(casumina)
23X9-10 ไม่ใช้ยางใน 8500 ยางตัน(ยางจีน)
700-12 ไม่ใช้ยางใน 6000 ยางตัน(casumina)
250-15 ไม่ใช้ยางใน 15000 ยางตัน(ยางจีน)
300-15 ไม่ใช้ยางใน 22000 ยางตัน(ยางจีน)
550-15 ไม่ใช้ยางใน 8500 ยางตัน(ยางจีน)
600-15 ไม่ใช้ยางใน 8500 ยางตัน(ยางจีน)
700-15 ไม่ใช้ยางใน 11500 ยางตัน(ยางจีน)
750-15 ไม่ใช้ยางใน 13000 ยางตัน(ยางจีน)
815-15(28X9-15) ไม่ใช้ยางใน 8000 ยางตัน(casumina)
825-15 ไม่ใช้ยางใน 10000 ยางตัน(casumina)
3
500-8 ไม่ใช้ยางใน 3000 ยางตัน(ยางไทย)
600-9 ไม่ใช้ยางใน 4200 ยางตัน(ยางไทย)
650-10 ไม่ใช้ยางใน 5200 ยางตัน(ยางไทย)
700-12 ไม่ใช้ยางใน 6200 ยางตัน(ยางไทย)
28X9-15 ไม่ใช้ยางใน 9500 ยางตัน(ยางไทย)
550-15 ไม่ใช้ยางใน 8500 ยางตัน(ยางไทย)
700-15 ไม่ใช้ยางใน 12000 ยางตัน(ยางไทย)
825-15 ไม่ใช้ยางใน 12500 ยางตัน(ยางไทย)
750-16 ไม่ใช้ยางใน 14000 ยางตัน(ยางไทย)
15X4 1/2-8 ไม่ใช้ยางใน 3250 ยางตัน(ยางไทย)
21X8-9 ไม่ใช้ยางใน 6500 ยางตัน(ยางไทย)