รายการสินค้ายางนอกรถไถและรถอุตสาหกรรม
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
1
12.5/80-18 8 ไม่ใช้ยางใน 8000
2
13.00-24 12 ใช้ยางใน 12000 วางมัคจำเส้นละ1500บาท
14.00-24 12 ใช้ยางใน 12000
3
9.5-24 8 ใช้ยางใน 5200 ยี่ห้อsuperstone
11.2-24 8 ใช้ยางใน 5500 ยี่ห้อsuperstone
12.4-24 8 ใช้ยางใน 5600 ยี่ห้อsuperstone
14.9-24 6 ไม่ใช้ยางใน 8500 ยี่ห้อsuperstone
18.4-26 12 ใช้ยางใน 18000 วางมัคจำเส้นละ2000บาท
18.4-30(15-30) 8 ใช้ยางใน 12500 ยี่ห้อDeestone
4
15.5-25 12 ไม่ใช้ยางใน 18000 วางมัคจำเส้นละ2000บาท
20.5-25 20 ไม่ใช้ยางใน 25000 วางมัคจำเส้นละ-บาท
23.5-25 20 ไม่ใช้ยางใน 29000 วางมัคจำเส้นละ5000บาท
26.5-25 28 ไม่ใช้ยางใน วางมัคจำเส้นละ8000บาท
29.5-25 28 ไม่ใช้ยางใน วางมัคจำเส้นละ12000บาท
5
16.9-24 6 ไม่ใช้ยางใน 10500 วางมัคจำเส้นละ2000บาท
16.9-28 12 ไม่ใช้ยางใน 13500
6
11.2-24 8 ใช้ยางใน 5500
12.4-24 8 ใช้ยางใน 6400
13.6-26 8 ใช้ยางใน 8500 ยี่ห้อsuperstone,BKT
7
3.50-6 4 ใช้ยางใน 750
4.00-8 4 ใช้ยางใน 1000
500-12 6 ใช้ยางใน 1300
600-14 6 ใช้ยางใน 1500 ยี่ห้อsuperstone
650-14 6 ใช้ยางใน 1700 ยี่ห้อsuperstone
750-16 8 ใช้ยางใน 1800 ยี่ห้อsuperstone
8.3-24 6 ใช้ยางใน 5500 ยี่ห้อsuperstone
12.4-28 8 ใช้ยางใน 8000 ยี่ห้อsuperstone
8
3.50-6 4 ใช้ยางใน 750
4.00-8 4 ใช้ยางใน 1000
4.00-10 4 ใช้ยางใน 1000
400-12 - ใช้ยางใน 1000 ยี่ห้อsuperstone
400-15 6 ใช้ยางใน 1400 ยี่ห้อsuperstone
500-15 6 ใช้ยางใน 1500 ยี่ห้อsuperstone
600-16 6 ใช้ยางใน 2200 ยี่ห้อdeestone
650-16 6 ใช้ยางใน 2400 ยี่ห้อdeestone
750-16 8 ใช้ยางใน 1800 ยี่ห้อsuperstone
900-16 10 ใช้ยางใน 3500
750-18 8 ใช้ยางใน 2200 ยี่ห้อsuperstone
9
11.2-28 8 ใช้ยางใน 8500
12.4-28 8 ใช้ยางใน 9500
13.6-28 8 ใช้ยางใน 10000
14.9-28 8 ใช้ยางใน 12000
18.4-34 10 ใช้ยางใน 21000
18.4-38 10 ใช้ยางใน 23000
10
9.5-24 8 ใช้ยางใน 5500
11
8-16 6 ใช้ยางใน 2000
8-18 6 ใช้ยางใน 2300
12
8.3-22 6 ใช้ยางใน 4500 ยี่ห้อ BKT
12.4-26 4 ใช้ยางใน 7500 ยี่ห้อsuperstone
13.6-28 6 ใช้ยางใน 9000 ยี่ห้อsuperstone
13
7-16 6 ใช้ยางใน 1700 ยี่ห้อ Superstone
9.5-22 8 ใช้ยางใน 4600 ยี่ห้อ BKT
9.5-24 8 ใช้ยางใน 5200 ยี่ห้อ Superstone
14
10.0/75-15.3(255/75-15.3) 8 ไม่ใช้ยางใน 3000
11.5/80-15.3(295/80-15.3) 8 ไม่ใช้ยางใน 3000
10.5/80-18 10 ไม่ใช้ยางใน 6000
405/70-20 14 ไม่ใช้ยางใน 12000 วางมัคจำเส้นละ1500บาท
15
26X12-12 ไม่ใช้ยางใน 1500
16
18X8.5-10 ไม่ใช้ยางใน 1500
17
10-16.5 8 ไม่ใช้ยางใน 5000
12-16.5 10 ไม่ใช้ยางใน 5000