รายการสินค้ายางนอกเอทีวี&Buggy
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง ; จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
ยางจีน
145/70-6 4 ไม่ใช้ยางใน 600 ยี่ห้อJunkai ลายลูกบาศก์
ยางจีน
145/70-6 4 ไม่ใช้ยางใน 600 ยี่ห้อJunkai ลายA
ยางจีน
145/70-6 4 ไม่ใช้ยางใน 600 ยี่ห้อJunkai ลายอักขระ
ยางจีน
19x7-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อWANDA ลายเรียบ
ยางจีน
18x9.50-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อWANDA ลายเรียบ
ยางจีน
19x7-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อJUNKAI ลายA
ยางจีน
18x9.50-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อJUNKAI ลายA
ยางจีน
19x7-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อHUAJIAN ลายผีเสื้อ
ยางจีน
18x9.50-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1100 ยี่ห้อHUAJIAN ลายผีเสื้อ
1
21X7-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1500 เทียบเท่า 175/80-10 ใช้แทนไซส์22X8-10ได้
21X10-10 (20X10-10) 4 ไม่ใช้ยางใน 1700 เทียบเท่า 255/55-10 ใช้แทนไซส์20X10-10,22X10-10ได้
2
20X7-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1500 ใช้แทนไซส์19X7-8,19X8-8ได้
3
18X9.50-8 2 ไม่ใช้ยางใน 1500
19X7.00-8 2 ไม่ใช้ยางใน 1500
4
22X10-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1800 ใช้แทนไซส์18X9.50-8,22X11-8ได้
5
18X7-7 4 ไม่ใช้ยางใน 1250 ใช้แทนไซส์16X8-7,18X8-7ได้
6
25X8-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1700
7
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1700
8
25X8-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1700
9
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1700
10
20X10-9 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
11
205/30-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
215/40-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
12
22X11-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1900
13
22X7-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
22X10-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
14
145/70-6 2 ไม่ใช้ยางใน 1000 FOX
15
22X11.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1900
16
22X11.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1900
16X8.00-7 4 ไม่ใช้ยางใน 800
17
22X11.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
25X10.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2200
25X8.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1800
23X8.00-11 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
25X12.00-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1800
18
28X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
28X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
27X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
27X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
26X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
26X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
25X8.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
24X11.00-10 6 ไม่ใช้ยางใน 2100
22X11.00-10 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
22X11.00-9 6 ไม่ใช้ยางใน 2100
19
25X8.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
23X8.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 1800
24X9.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 1800
26X11.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
26X9.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
20
28X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
28X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
27X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
27X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
26X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
24X10.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 2200
21
25X11.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300
25X9.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
26X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2600
27X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2700
28X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2800
22
21X7-10 6 ไม่ใช้ยางใน 2000
20X11-9 6 ไม่ใช้ยางใน 2200
23
23X8-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2200 swamp fox LM100P
24X8-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300 swamp fox LM100P
26X9R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3200 swamp fox plus LM100P
26X11R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3700 swamp fox plus LM100P
24
27X9R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3000 BLACK DIAMOND
27X11R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3500 BLACK DIAMOND
25
16X6.50-8 2 ไม่ใช้ยางใน 1000
26
20X12.00-9 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
27
22X11.00-9 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
28
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300
29
13X5-6 4 ไม่ใช้ยางใน 1200 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
23X8.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
23X8.50-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2400 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
23X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
23X10.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
26X12-12 6 ไม่ใช้ยางใน 3200 ยี่ห้อDeestone-ยางไทย
30
25X10.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2800
31
18X8.50-10GRASSMASTER 4 ไม่ใช้ยางใน 2000