รายการสินค้ายางนอกเอทีวี&Buggy
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:aketire E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง ; จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
1
21X7-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1400 เทียบเท่า 175/80-10 ใช้แทนไซส์22X8-10ได้
21X10-10 (20X10-10) 4 ไม่ใช้ยางใน 1600 เทียบเท่า 255/55-10 ใช้แทนไซส์20X10-10,22X10-10ได้
2
20X7-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1400 ใช้แทนไซส์19X7-8,19X8-8ได้
3
18X9.50-8 2 ไม่ใช้ยางใน 1400
19X7.00-8 2 ไม่ใช้ยางใน 1400
4
22X10-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1600 ใช้แทนไซส์18X9.50-8,22X11-8ได้
5
18X7-7 4 ไม่ใช้ยางใน 1250 ใช้แทนไซส์16X8-7,18X8-7ได้
6
25X8-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
7
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
8
25X8-12 (หนา) 4 ไม่ใช้ยางใน 1750 หนาพิเศษ
9
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
10
20X10-9 4 ไม่ใช้ยางใน 1400
11
205/30-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1600
215/40-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
12
22X11-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1800
13
22X7-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
14
145/70-6 2 ไม่ใช้ยางใน 1000 FOX
15
22X11.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1900
16
22X11.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1900
16X8.00-7 4 ไม่ใช้ยางใน 1000
17
25X10.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2200
25X8.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1800
23X8.00-11 4 ไม่ใช้ยางใน 1500
25X12.00-10 4 ไม่ใช้ยางใน 1800
18
28X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
28X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
27X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
27X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
26X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
26X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
25X8.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
24X11.00-10 6 ไม่ใช้ยางใน 2100
22X11.00-10 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
22X11.00-9 6 ไม่ใช้ยางใน 2100
19
25X8.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 1900
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
23X8.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 1800
24X9.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 1800
26X11.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
26X9.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
20
28X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
28X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2800
27X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
27X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2700
26X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2600
25X10.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300
24X10.00-11 6 ไม่ใช้ยางใน 2200
21
25X11.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300
25X9.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
26X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2600
27X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2700
28X9.50-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2800
22
23X8-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2200 swamp fox LM100P
24X8-12 6 ไม่ใช้ยางใน 2300 swamp fox LM100P
26X9R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3200 swamp fox plus LM100P
26X11R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3700 swamp fox plus LM100P
23
27X9R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3000 BLACK DIAMOND
27X11R14 6 ไม่ใช้ยางใน 3500 BLACK DIAMOND
24
20X12.00-9 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
25
22X11.00-9 4 ไม่ใช้ยางใน 2000
26
25X10-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2300
27
26X12.00-12 6 ไม่ใช้ยางใน 3200
28
25X10.00-12 4 ไม่ใช้ยางใน 2800
29
18X8.50-10GRASSMASTER 4 ไม่ใช้ยางใน 2000