รายการสินค้ายางนอกจักรยานทุกชนิด(ทุกไซส์มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า)
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
0
700X28C - ใช้ยางใน 200 สีดำ
1
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
26X1.90 659 ใช้ยางใน 200
2
12.5X1.75 297 ใช้ยางใน 100
14X1.75 - ใช้ยางใน 100
16X1.75 305 ใช้ยางใน 100
20X1.75 500 ใช้ยางใน 120
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
20X1.90 510 ใช้ยางใน 120
24X1.90 610 ใช้ยางใน 200
26X1.90 659 ใช้ยางใน 200
24X2.10 - ใช้ยางใน 200
26X2.10 680 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
3
12.5X1.75 297 ใช้ยางใน 100
14X1.75 - ใช้ยางใน 100
16X1.75 305 ใช้ยางใน 100
20X1.75 500 ใช้ยางใน 120
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
20X1.90 510 ใช้ยางใน 120
24X1.90 610 ใช้ยางใน 200
26X1.90 659 ใช้ยางใน 200
24X2.10 - ใช้ยางใน 200
26X2.10 680 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
4
14X1.75 - ใช้ยางใน 100
16X1.75 305 ใช้ยางใน 100
20X1.75 500 ใช้ยางใน 120
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
20X1.90 510 ใช้ยางใน 120
24X1.90 610 ใช้ยางใน 120
26X1.90 659 ใช้ยางใน 200
24X1.95 610 ใช้ยางใน 200
24X2.10 - ใช้ยางใน 200
26X2.125 673 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
5
27X1 1/4 690 ใช้ยางใน 120 ดำล้วน,ขอบเหลือง
6
27X1 1/4 690 ใช้ยางใน 200
7
20X2.125 530 ใช้ยางใน 250
8
26X2.10 680 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
26X2.125 673 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
9
14X1 3/8 X1 5/8 380 ใช้ยางใน 100
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
26X1.95 670 ใช้ยางใน 200
700X35C 696 ใช้ยางใน 200
700X38C 700 ใช้ยางใน 200
700X42C 715 ใช้ยางใน 200
10
24X1.75 530 ใช้ยางใน 140
11
16X2.125 420 ใช้ยางใน 200
20X2.125 530 ใช้ยางใน 250
12
18X2.125 - ใช้ยางใน 300
13
14X1.75 - ใช้ยางใน 100
20X1.75 500 ใช้ยางใน 120
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
26X1.90 659 ใช้ยางใน 250
14
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200
28X1.75 720 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,ขอบขาว,ขอบเหลือง,เทาล้วน
700X40C 715 ใช้ยางใน 200
15
16X1.75 305 ใช้ยางใน 100
20X1.75 500 ใช้ยางใน 120
24X1.75 601 ใช้ยางใน 140
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,แก้มขาว
26X1.40 640 ใช้ยางใน 200
16
24X1 3/8 604 ใช้ยางใน 200
26X1 3/8 664 ใช้ยางใน 200
17
27X1 3/8 604 ใช้ยางใน 200
18
700X35C 686 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,ขอบขาว,ขอบเหลือง
700X38C 700 ใช้ยางใน 250
700X40C 715 ใช้ยางใน 250
19
700X20C 658 ใช้ยางใน 250
700X23C 668 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,หลายสี
700X28C 672 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,ขอบเหลือง
20
12 1/2X2 1/4 305 ใช้ยางใน 200
26X1.75 653 ใช้ยางใน 200
26X1.90 659 ใช้ยางใน 200
28X1.75 720 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน,ขอบขาว,ขอบเหลือง,เทาล้วน
700X28C 672 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,ขอบเหลือง
700X32C 678 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,ขอบเหลือง
700X35C 686 ใช้ยางใน 250 ดำล้วน,ขอบขาว,ขอบเหลือง
700X38C 700 ใช้ยางใน 250
700X40C 715 ใช้ยางใน 250
21
26X1 3/8 664 ใช้ยางใน 200 ท้องส้ม
22
26X1 3/8 664 ใช้ยางใน 200 ดำล้วน
23
28X1 1/2 715 ใช้ยางใน 300 ท้องส้ม
24
28X1 1/2 715 ใช้ยางใน 300 ดำล้วน
25
28X1 5/8X1 3/8 696 ใช้ยางใน 300 ดำล้วน,ขอบเหลือง
26
650X35B(26X1 1/2) - ใช้ยางใน 300 ดำล้วน,ขอบเหลือง,ขอบขาว
27
320/60-8 - ใช้ยางใน 120
28
700X23 - 250 ยางพับ
29
700X23 - ใช้ยางใน 250 สีม่วง,แดง,เหลือง,น้ำเงิน,ดำ,อื่นๆ
700X28 - ใช้ยางใน 250 สีม่วง,แดง,เหลือง,น้ำเงิน,ดำ,อื่นๆ