รายการสินค้ายางนอกมอเตอร์ไซค์ ขอบ14ขึ้นไป
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
1
130/90-15 - ไม่ใช้ยางใน 1400 ยี่ห้อดูโร ยางมอเตอร์ไซค์ Phantom , Boss
2
90/90-14 4 ไม่ใช้ยางใน 700 ยี่ห้อแชมเปี้ยนยางไทย
100/90-14 4 ไม่ใช้ยางใน 800 ยี่ห้อแชมเปี้ยนยางไทย
3
70/100-19 4 1300 ยี่ห้อIRC
90/100-16 4 1300 ยี่ห้อIRC
4
300-17 4 ใช้ยางใน 550
300-18 4 ใช้ยางใน 550
5
250-17 6 ใช้ยางใน 450
300-17 6 ใช้ยางใน 550
275-18 6 ใช้ยางใน 550
300-18 6 ใช้ยางใน 550
300-16 6 ใช้ยางใน 600
6
70/90-17(250-17) 4 ใช้ยางใน 240 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
7
60/100-17(225-17) 4 ใช้ยางใน 230 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
70/100-17 4 ใช้ยางใน 300
8
45/90-17 4 ใช้ยางใน 220 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
50/90-17 4 ใช้ยางใน 220 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
50/100-17(185-17) 4 ใช้ยางใน 220 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
60/90-17(200-17) 4 ใช้ยางใน 230 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
70/90-17(250-17) 4 ใช้ยางใน 240 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน70บาท)
4 ใช้ยางใน 200 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
70/90-14 4 ใช้ยางใน
80/90-14 4 ใช้ยางใน
90/90-14 4 ใช้ยางใน 500 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
9
250-17 4 ใช้ยางใน 400
4 ใช้ยางใน 400
3.50-18 4 ใช้ยางใน 750
4 ใช้ยางใน 750
4 ใช้ยางใน 600
10
70/90-14 4 ใช้ยางใน 270 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
80/90-14 4 ใช้ยางใน 300 เกรดAมีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
4 ไม่ใช้ยางใน 300
2.75-18 4 ไม่ใช้ยางใน 700
80/90-17 4 ใช้ยางใน 850
80/90-17 4 ไม่ใช้ยางใน 850
90/90-17 4 ไม่ใช้ยางใน 850 เกรดA
70/90-16 4 ใช้ยางใน 400 เกรดA
80/90-16 4 ใช้ยางใน 450 เกรดA
110/90-16 6 ไม่ใช้ยางใน
100/90-18 6 ไม่ใช้ยางใน 850 เกรดA
11
100/80-17 4 ไม่ใช้ยางใน 850
130/70-17 4 ไม่ใช้ยางใน
140/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 950 เกรดA
120/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 850 เกรดA
120/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 1200
100/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 850 เกรดA
140/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 1000 เกรดA
130/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 900 เกรดA
120/70-12 4 ไม่ใช้ยางใน 800 เกรดA
12
275-17 4 ใช้ยางใน 450 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
13
110/80-14 4 ไม่ใช้ยางใน 500
90/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 350
80/80-16 4 ไม่ใช้ยางใน 300
14
120/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน 750
15
150/70-14 4 ไม่ใช้ยางใน
16
350-18 4 ใช้ยางใน 750
17
225-17 4 ใช้ยางใน 300 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
250-17 4 ใช้ยางใน 400 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
250-18 4 ใช้ยางใน 450
275-18 4 ใช้ยางใน 450
300-17 4 ใช้ยางใน 450
300-18 4 ใช้ยางใน 450
18
250-17 4 ใช้ยางใน 350
275-17 4 ใช้ยางใน 400
250-18 4 ใช้ยางใน 350
19
300-18 4 ใช้ยางใน 450
20
275-18 4 ใช้ยางใน 400
300-18 4 ใช้ยางใน 450
21
90/90-18 4 ไม่ใช้ยางใน 600
22
275-16 4 ไม่ใช้ยางใน 300
23
120/90-16 4 ไม่ใช้ยางใน 1000
24
225-16 4 ใช้ยางใน 400
25
225-16 4 ใช้ยางใน 400
26
275-16 4 ใช้ยางใน 400
27
275-16 4 ใช้ยางใน 400