รายการสินค้ายางนอกรถเข็น,รถไฟฟ้าและรถเข็นแผงลอยทางเท้า,ยางแผงกั้นจราจร
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
ยางจีน
2.80/2.50-4 - ใช้ยางใน 300 ยางจีน (ยางในขายต่างหาก150บาท)
1
4.10/3.50-4 - ใช้ยางใน 400 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน150บาท)
2
3.00-4 2 ใช้ยางใน 400 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน150บาท)
3
4.10/3.50-5 4 ใช้ยางใน 550 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน150บาท)
4
2.50-4 4 ใช้ยางใน 400 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน150บาท)
5
4.10/3.50-4 - ไม่ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า (ยางใน150บาท)
6
4.80/400-8 6 ใช้ยางใน
7
4.80-8 4 ไม่ใช้ยางใน
5.70-8 6 ไม่ใช้ยางใน
4.80-12 6 ไม่ใช้ยางใน 1300
8
4.00-6 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
3.50-8 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
4.80/4.00-8 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
9
4.00-6 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
3.00-8 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
3.50-8 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
4.80/4.00-8 4 ใช้ยางใน มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
10
4.10/3.50-6 4 ใช้ยางใน 650 มีราคาพิเศษสำหรับร้านค้า
11
11X4.00-5 4 ไม่ใช้ยางใน 700
12
4.80/4.00-8 4 ไม่ใช้ยางใน 1000
13
4.10/3.50-6 250
4.10/3.50-5 150
4.10/3.50-4 150
2.50/3.00-4 150