รายการสินค้ายางนอกรถบรรทุกทุกชนิด
กลับไปหน้าหลัก
สนใจสินค้าโทร 087-0752054 (เอก) LINE:@920schyj E-mail : theeak4@hotmail.com

ลำดับที่
รูป
รายละเอียด
ไซส์ยาง จำนวนผ้าใบ ลักษณะ ราคา(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ
1
600-13 8 ใช้ยางใน 1700 superstone
600-14 8 ใช้ยางใน 1700 superstone
650-14 8 ใช้ยางใน 1800 superstone
650-14 10 ใช้ยางใน 2200
700-15 10 ใช้ยางใน 2500 superstone
750-15 12 ใช้ยางใน 2800 superstone
750-15 14 ใช้ยางใน 3500
650-16 12 ใช้ยางใน 2800
700-16 12 ใช้ยางใน 2600 superstone
750-16 12 ใช้ยางใน 3000 superstone
750-16 14 ใช้ยางใน 3500
750-16 16 ใช้ยางใน 4000
825-16 14 ใช้ยางใน 3300 superstone
825-20 14 ใช้ยางใน 4300 superstone
900-20 14 ใช้ยางใน 4500 superstone
1000-20 16 ใช้ยางใน 4800 superstone
1100-20 16 ใช้ยางใน 6000 superstone
900-15 12 ใช้ยางใน 6500
1000-15 14 ใช้ยางใน 7000
2
600-14 8 ใช้ยางใน 1700 superstone
650-14 8 ใช้ยางใน 1800 superstone
650-14 10 ใช้ยางใน 2200
700-15 10 ใช้ยางใน 2500 superstone
750-15 12 ใช้ยางใน 2800 superstone
750-15 14 ใช้ยางใน 3500
700-16 12 ใช้ยางใน 2600 superstone
750-16 12 ใช้ยางใน 3000 superstone
825-16 14 ใช้ยางใน 3300 superstone
825-20 14 ใช้ยางใน 4300 superstone
900-20 14 ใช้ยางใน 4500 superstone
1000-20 16 ใช้ยางใน 4800 superstone
1100-20 16 ใช้ยางใน 6000 superstone
3
750-16 10 ไม่ใช้ยางใน 2600
4
1000-20 18 ใช้ยางใน 6000
5
1000-20 18 ใช้ยางใน 6400
6
1100-20 18 ใช้ยางใน 7000
7
11R22.5 16 ไม่ใช้ยางใน 10500 โอตานิ
8
8-14.5 12 ใช้ยางใน 1500